۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعه

اطلاعيه دوم افشاگران نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامیاطلاعيه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
 دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون  از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۳ آذر ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Genev وبا کد ورودی 280227   برگزار خواهد شد، شرکت کنند.  
۳ دسامبر ۲۰۱۴ - ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ 
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: