۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

قوربان بایرام قوتلاغی

Hormotly ildeşler  
Türkmensährada 12.Septembr16 tarixdan 3günlik Gurban Bayrami başlanyar
 Gurban Bayrami gutly bolsun we geljek yillara sag-aman yetilsin
توًرکمنصحرادا دوشنبه 22/06/1395 2016/09/12  گوًنیندن، اوًچ گوًنلیک قوربان بایرامی باشلانیار.
یه تیپ گلن قوربان بایرامی، همه ایلدشلره ووطنداشلارا توًیس یوًرک دئن قوتلایاریس وگلجک ییللارا ساغ آمان یه تیلمه گی دوُعا ادیپ دیله یأریس.
عید قربان را با آرزوی برقراری سلامتی تا عید قربانهای آینده، به همه هموطنان تبریک میگوئیم.
تورکمن خالقی نینگ مدنی وسیاسی اُجاغی- آلمان واحدی
22- نجی شهریور 1395 - 12– نجی سپتامبر 2016  

هیچ نظری موجود نیست: