۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

درخواست تشکیل اتحادیه آسیا همانند اتحادیه ی اروپامهناز هدایتی:  آقای پوتین " اتحادیه آسیا " را تاسیس کنید لطفا
 ایران گلوبال 3.سپتامبر2016 : قاره آسیا باید نظم و مقررات وقانون جدید به خود ب‍گیرد ازنظر سیاسی اقتصادی نظامی باید حافظ امنیت قاره آسیا وجهان باشد ودرکنار اتحادیه ارو‍پا تلاش وکوشش کند .
من در راستای همان طرح صلح درخاورمیانه درجهت صلح و آرامش درجهان پیشنهاد می کنم که اتحادیه آسیا با همکاری 50 کشور آسیایی تاسیس شود .
50
کشور مهم آسیایی ازجمله روسیه، چین، ژاپن، ترکیه، کشورهای عربی ودی‍گر کشورها ی آسیایی ضروری هست اتحادیه آسیا همانند اتحادیه اروپا شکل ب‍گیرد تا دروحله اول سیاستهای مهمی را درراه مبارزه با تروریسم درخاورمیانه متحدانه دنبال کند .
قاره آسیا باید نظم و مقررات وقانون جدید به خود ب‍گیرد از نظر سیاسی اقتصادی نظامی باید حافظ امنیت قاره آسیا و جهان باشد و در کنار اتحادیه ارو‍پا تلاش و کوشش کند .% > مهناز هدایتی  2016
بخش دیدگاهها ، نشانی منبع    http://iranglobal.info/node/56543

هیچ نظری موجود نیست: