۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

خبر و نظری از امروز و گذشته

درمتینگی بمناسبت ده سپتامبر روز جهانی حقوق بشر سال 2021  

دیروز درهوای سرد و برفی برلین از ساعت ۱۵تا۱۶ درمتینگی بمناسبت ده سپتامبر ، روز جهانی حقوق بشر شرکت کردم. و طبق معمول درجمع دوستان چپ ایستادم.

درآنجا صحبت از گفتگو درباره جنگ اول گنبد که اخیرن چند بار در کلاب هاوس با شرکت افرادی از داخل و خارج کشور صورت گرفت، پیش آمد. درباره واکنش های کسانی که در"جنبش فداییان خلق" بودند وبا وساطت آیت الله طالقانی با دولت بازرگان ازطرف تشکیلات شان در راه برقراری آتش بس همکاری کردند، شد.

در آنجا یکی گفت

این متینگ مسالمت آمیز بمناسبت ده سپتامبر، روز جهانی حقوق بشراست وپلیس ایالت برلین بفاصله ایستاده و مواظب است کسی مزاحمت ایجاد نکند.

اما متینگ مسالمت آمیز ۶فروردین ۵۸ گنبد بمناسبت اعلام موضع درباره رفراندوم " آری یا نه بنظام حکومتی" بعد از سرنگونی رژیم کودتایی ودیکتاتوری پهلوی توسط مردم بود. ولی تازه به دوران رسیدگان وحشی برخاسته از قبرستان تاریخ، بمردم شرکت کننده وحشیانه تیراندازی کرده متینگ را بخاک و خون کشاندندو باعث درگیری خونبار بیهوده ای شدند.

 11 سپتامبر 2021 

https://kdhbt.blogspot.com/2021/12/2021.html

هیچ نظری موجود نیست: