۱۴۰۰ دی ۴, شنبه

اطلاعیه برای سخنرانی و گفتگو درباره ترکمن و ترکمن صحرا

 در زووم "پلاتفرم دمکراتیک ایران" ، از ساعت 20 روز شنبه ۴دی ۱۴۰۰ -25.12.2021

پلاتفرم دمکراتیک ایران درسلسله سمینارهایی که به صورت آنلاین برگزار میکند، به بررسی مسائل متفاوت سیاسی و اجتماعی در ایران میپردازد

این سمینارها، هرماە یک بار ازطریق برنامه زووم برگزارشده وهمزمان به صورت زنده ازصفحه ی فیسبوک وکانال یوتوب پلاتفرم نیز پخش خواهد شد

یازدهمین سمینار بە بررسی وضعیت ملت ترکمن، ساکن منطقه وسیع ترکمن صحرا و گنبد، تحت ستم دولت - ملت ایرانی، با شرکت آقایان:   یوسف کرُ yousef kor، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ترکمن، امیر جواهری لنگرودی / فعال احتماعی و سیاسی سوسیالیست و اجرای آقای آریز اندریاری برگزار خواهد گردید

تاریخ: 25دسامبر 2021 -  ۴ دی ۱۴۰۰ ، ازساعت ٢٠:٠٠ بە وقت اروپای مرکزی، ٢٢:٣٠ بە وقت ایران

آدرس زووم پلاتفرم

https://us02web.zoom.us/j/86244552002

آدرس صفحەی فیسبوکی پلاتفرم

https://www.facebook.com/IrConfederal

آدرس کانال یوتوب پلاتفرم

https://www.youtube.com/channel/UCAhb06CTlacjgg_NQ5V9Wxw

ایران کنفدرال

@Ir_Confederal

هیچ نظری موجود نیست: