۱۴۰۱ آذر ۱۶, چهارشنبه

بیانیه‌ مشترک دانشگاه‌ های تهران درآستانه‌ ۱۶ آذر۱۴۰۱

«بگذارید این وطن دوباره وطن شود

بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.
بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و درآن جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.
این وطن هرگز برای من وطن نبود

فریادمان بیش ازهشتاد روزاست که درتمام کشور شنیده شده. آواز «زن زندگی آزادی» امید آینده‌ای دیگر را در دل‌های‌مان زنده کرده است وحال که ۱۶ آذر فرامی‌رسد، باری دگر گردهم می‌آییم تا نشان دهیم مقاومت جاری است. ستم‌هایی که دراین مدت بر دانشگاه‌ها وتمام مردم این کشور رخ داده بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کشتارها وسرکوب‌ها ازیادمان نرفته است. احکامی که دربیدادگاه‌ها صادر شده تا عزیزان‌مان را از ما بربایند، فراموش نشده‌اند. شهیدان‌مان را زنده می‌داریم! اما مگر اعتراض ما تنها به این مدت خلاصه می‌شود؟

یادمان نرفته است که چطور سفره‌های پدران ومادران‌مان را خالی کردید وهرگونه اعتراض آن‌ها را با باتوم‌های‌تان پاسخ دادید. یادمان نرفته که چگونه هرجا علیه سیاست‌های اقتصادی رذیلانه‌تان اعتراضی شد با وحشی‌گری به آن‌ها حمله بردید. آیا زمانی که کارگران را دربند کشیدید ویا معلمان را که برای حقوق بدیهی خود اعتراض کردند ربودید و سرکوب کردید را از یاد برده‌اید؟ امکان زیستن را از بین بردید وآن هنگام که برای رهایی تلاشی شد، سرکوب را بر ما نواختید. ما همچنان تاکید داریم که «فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم» بوی خون‌های ریخته‌شده درآبان ۹۸ همچنان می‌آید. ما ازیاد نمی‌بریم.

برای آب اعتراض کردیم کشتید! برای نان اعتراض کردیم کشتید! ما فراموش نکرده‌ایم. دلاوری‌های عزیزان کرد و بلوچ‌مان را نمی‌توانید پاک کنید و ما متحدان آنانیم و هم‌صدا با آنان فریاد می‌زنیم: «کرد و بلوچ و آذری(ترک)، آزادی و برابری.» ما دانشجویان، متحد تمام آنانی هستیم که درطی این سال‌ها علیه زنجیرهای سلطه‌ی شما مبارزه کردند. ما از تبار آنانی هستیم که ظلم و جور شما را نپذیرفتند. اشتباه نکنید که امسال تنها دلیل آمدن‌مان در روز ۱۶ آذر، ۸۰ روز اخیر است. ما برای تمام آن سال‌هایی می‌آییم که دانشجویان، کارگران، معلمان و مردم‌مان را سرکوب کردید.

با هم کلاسی‌های‌مان سخنی داریم: ۱۶ آذر روزی‌ست که نماد عدالت‌طلبی و آزادگی دانشجویان است. البته که تاریخ جنبش دانشجویی روزهای بی‌شماری دارد که تبلور آزادی‌خواهی و برابری طلبی‌مان است؛ هم‌چون اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۷۸. اما ۱۶ آذر سال‌هاست که روزی نه برای دانشجویان که برای تمام کسانی است که علیه سلطه‌ ایستادگی می‌کنند. برای تمام آنان که برابری و آزادی را برای آینده‌ ‌می‌خواهند.

عزیزان، این روز را از آن خود کنید نه چون برای دیگرانی می‌آیید، نه چون دوستان‌مان در بندند. خیر! برای خودتان بیاید! این زندگی شماست که هر روز سلب می‌شود. این آینده‌ی خودتان است که تیره می‌شود. این خانه‌ی شماست که ویران می‌شود. این خود شما هستید که به زنجیر کشیده شده‌اید. برای خودتان به میدان بیاید. تنها با پیوستن به یکدیگر می‌توانیم این زنجیرها را تماما بشکنیم.

از اساتیدمان نیز می‌خواهیم که ما را دراین روز تنها نگذارند. شما نیز زمانی دانشجو بودید. باردیگر درکلاس درس آزادی و برابری دانشجو شوید.

ما دانشجویان دراتحاد با دیگر اقشار جامعه وتمامی مردم، دراین روز به دانشگاه‌ها می‌آییم و خانه‌‌ی‌مان را ازدشمنان‌مان پس می‌گیریم.

«دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»

دانشگاه‌های امضاکننده‌ی این بیانیه: دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه‌ طباطبایی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه بهشتی
دانشگاه الزهرا ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/104580/

------------------------------------------------------- 

هیچ نظری موجود نیست: