۱۴۰۳ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

گرامی باد صدمین سالروز برگزاری کنگره اوُمچالی

کنگره اوُمچالی برای دفاع از حقوق درج شده درقانون اساسی مشروطیت برگزار شده بود

قورولتای اوُمچالی بتاریخ 20مه 1924 – 30 اردیبهشت 1303 برگزار می شود. در نتیجه 20 ماه مه امسال صدمین سالروز کنگره ی تاریخی ترکمنهای ایران در اوُمچالی است.

  این کنگره برای پاسخ به توطئه ی جنایتکارانه کشتار واحد انتظاماتی غرب ترکمنصحرا که با فرمان "سردار سپه" کودتاگر و ضد مشروطیت به اجرا درآمده بود ، برگزار می گردد. چون کشتار واحد انتظاماتی تحت  فرماندهی آتا خان از کومیش تپه  بمعنی آغاز حمله برای پایان دادن به عمر دولت محلی ترکمنصحرا بود.  

   بگفته ی سرهنگ سفر خطیبی در1987 میلادی ، کنگره، درمیدانی که درکنار درخت توت بزرگ و قدیمی قرار داشت برگزار می شود. آن زمان مرحوم خطیبی کودکی هشت ساله بوده و جریان کنگره را بهمراه تعدادی از هم سن و سالان اش توانستند از بالای شاخه های آن درخت توت تماشا کنند.

  کنگره ترکمنهای ایران برای مقابله با توطئه های خونین حکام جدید پس از کودتای اسفند 1299ش.- 1922میلادی که خواهان پایان دادن به برخورداری از حقوق درج شده دراولین قانون اساسی مشهور به "قانون اساسی انقلاب مشروطیت" بودند برگزارمی شود. بنابراین شرکت کنندگان  سر اعلام جمهوریت وانتخاب رئیس جمهوری و ده وزیر کابینه تحت عنوان مشاورین رئیس جمهوری که در واقع انتخاب "هیات دولت مقاومت"  بود توافق نموده به تصویب میرسانند. بدین ترتیب امور تدارکاتی برای مقاومت در برابر هجوم سه لشگری که به ترکمنصحرا اعزام شده تا  ترکمنصحرا را اشغال کرده مانع از تدوام برخورداری ترکمنها از حقوق قانونی شان شوند را آغاز نمودند.

 اولین اقدام دشمنان مشروطیت پس از موفقیت به اشغال نظامی ترکمنصحرا بستن مدارس ترکمنی وافتتاح مدارس دولتی جدید تنها به زبان فارسی وانتقال دانش آموزان مدارس ترکمنی با محسوب کردن سال های تحصیلی آن ها در دوره خودگردانی بوده است.

محرومیت ترکمنها و دیگر مردمان ایران از حقوق درج شده در اولین قانون اساسي بیش از صد سال است که همچنان ادامه دارد.

پیروز باد مقاومت مردمان ایران دربرابر دشمنان ضد آزادی و برابری در ایران

    

سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا

سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا

۲۰مه ۲۰۲۴- ۳۰/۲/۱۴۰۳


هیچ نظری موجود نیست: