۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

Bildirish

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال

به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال همسایگان شمالی ایران

سخنرانان: آقایان علیرضا اردبیلی عضوهيأت اجرائيه جنبش فدرال دموكرات آذربايجان و آرنا گلی مدیر مرکز مطالعات تورکمن شناسی،

موضوع: بررسی مناسبات اقتصادی وسیاسی ایران باهمسایگان شمالی درطی بیست سال اول دوره ی جهانی شدن.

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. وازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، در اشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش موسیقی متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهدشد.

زمان: شنبه 29 اکتوبر 2011 برابر با هفتم آبان 1390، ازساعت 21:30 بوقت ایران برابربا 20 اروپای مرکزی، 19 لندن و 14 تورنتو شروع می شود.

Adres: Paltalk: View All - Middle East / Iran: IRAN Kongreh Melyathay Iran e Federal

هیچ نظری موجود نیست: