۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

Bildirish

دعوت به گفتگوی پالتاکی

به مناسبت بزرگداشت 20 مین سالگرد استقلال جمهوری ترکمنستان

دراین گفتگو درباره ی پی آمدهای این واقعه ی تاریخی دروضعیت ترکمنهای کشورهای همسایه ودیگر محدوده های جغرافیائی مختلف دنیا نیزاظهار نظر شود. ودرصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید.

- ازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش موسیقی مناسب نیز استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد.

زمان: یکشنبه 30 اکتوبر 2011 برابر با 8 آبان 1390، ازساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی، ساعت 13:30 بوقت تورنتو شروع می شود.

Adres: Paltalk, all rooms- Europe- Germany- Turkmen sazly gurrungdeshlik

Zaman: yekshenbe,30.10.11, (08-08 -1390 sh.), sagat 13 (Toronto), 18 (merkezi Awropa) da bashlanyar.

Tema: Turkmenistan jemhuriyetining garashsyz bolmagy, dunya Turkmenlerine yetiren etgisi

هیچ نظری موجود نیست: