۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

گزارشی ازمجمع عمومی "کنگره ملیتهای ایران فدرال"

مجمع عمومی سالانه "کنگره ملیتهای ایران فدرال" ، امسال درلندن برگزارشد

دکتر ضیا صدرالاشرافی سخنگوی "کنگره ملیت های ایران فدرال" دراین نشست گفت:

" درهمسایگی ایران از جمله درعراق پاکستان وافغانستان هم اکنون سیستم فدرال حاکم است و

این باعث شده است که درخواست ها در این زمینه بین ملیّت های ایران بیشتر شود. "

********

العربیه: لندن- رمضان ساعدی:ششمين مجمع عمومی " کنگره ملیت های ایران فدرال" روز دوشنبه 6-12-2010 به نشست سالانه خود درلندن پایان داد. درنشست امسال كه با شركت نمايندگان سازمانها، احزاب و شخصيتهای عضو همراه بود اوضاع داخلی ایران و منطقه مورد بحث وبررسی قرارگرفت. "كنگره ملیتهای ایران فدرال" هم اکنون 18 حزب وسازمان سیاسی و فرهنگی دارد وبرای برقراری " نظام فدرال" درایران تلاش می کنند. ضیا صدرالاشرافی سخنگوی "کنگره ملیت های ایران فدرال" دراین نشست گفت: ” درهمسایگی ایران از جمله درعراق پاکستان وافغانستان هم اکنون سیستم فدرال حاکم است واین باعث شده است که درخواستها دراین زمینه بین ملیّت های ایران بیشترشود." ، یاسین اهوازی نماینده حزب همبستگی دموکراتیک اهواز درگفتگو با العربیه نت اعلام کرد: " در نشست دو روزه این مجمع گسترش فعالیتهای تبلیغاتی کنگره، ونیز چگونگی پذیرش اعضاء جدید بررسی شد." ، شاهوحسینی نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران نیز درمجمع عمومی ، بر ضرورت وحدت بین سازمانهای کنگره جهت تعامل با دیگر سازمان ها و احزاب و شخصیت ها ایرانی خارج از کنگره تاکید کرد. دکتر کریم بنی سعید یکی از شرکت کنندگان این نشست نیز خواهان تبادل نظر درباره ی تدوین قانون اساسی حكومت فدرال ونیز گسترش واحدهای بین المللی کنگره دراروپا وامریکا شد. وی افزود : "گردهمایی سالیانه مليتهای ايران فرصتی را فراهم می آورد تا شرایط و اوضاع ايران بيشترمشخص شود." ، رحيم بندوئى نماينده حزب مردم بلوچستان نیز گفت: " مشى سياسى بنيادين کنگره، مبارزه براى استقرار دموکراسى درايران از طريق تامين برابرى حقوق سياسى مليت ھاى ساکن ايران، برابرى حقوق زن و مرد، برابرى حقوق اديان و رفاه اجتماعى ھمه مردمان ايران می باشد۔ "، احزابی که دراین کنگره عضویت دارند عمدتاً ازبین گروههای قومی غیرمسلح هستند که جمهوری اسلامی را به نقض حقوق قومیّتها متهم می کنند. درقانون اساسی جمهوری اسلامی حق برابری همه مردم ایران به رسمیت شناخته شده واصل 15 این قانون بر آزاد بودن تدریس وانتشار رسانه ها به زبان های محلی تاکید می کند. مناطق قومی درایران طی سالهای گذشته شاهد ناآرامی های مختلفی بود که دربرخی از این حوادث با خشونت همراه بود.%

هیچ نظری موجود نیست: