۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

رأی بازوی حقوقی اتحادیه اروپا

دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در رسیدگی به شکایت یک زن ایتالیایی رأی داد:

آویختن صلیب درکلاسهای درس با پیمان حقوق بشر مغایرت دارد واصل "آزادی دین" را نقض می‌کند.

دانش‌آموزان حق دارند با آزادی کامل دین خود را انتخاب کنند یا هیچ دینی را انتخاب نکنند.

عدم اعتقاد به دین نیز یک حق انسانی است و دولت ها باید از این حق پاسداری کنند.

واکنش (رئآکسیا)ها :

نخست وزیر ایتالیا : قضات محکمه حقوق بشر عقل خود را از دست داده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش ایتالیا: صلیب بخش جدائی‌ناپذیر فرهنگ ماست. ودرقانون اساسی، مذهب کاتولیک، کیش اصلی کشور است.

ولی بیشتر محافل سیاسی دراروپای غربی از رأی دادگاه استقبال کردند وآن را نتیجه منطقی آزادی عقاید وبیان دانستند. و رسانه‌های جمعی ازقول چهره‌های فرهنگی نقل کردند که برتری دادن به یک گرایش دینی دربرابر گرایش‌های دیگر قابل قبول نیست.

دولت ایتالیا اعلام کرده که قصد دارد نسبت به رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند. چنانچه این اقدام به نتیجه نرسد، صلیب باید ازمدارس برچیده شود.

ایل گویجی : خبر واظهارنظرها از مقاله ی آزادی دین؛ جنگ با صلیب دراروپا نوشته ی آقای علی امینی نجفی، پژوهشگر مسائل فرهنگی استخراج شده است. لینک مقاله :

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2009/11/091115_na_aa_cross_religion.shtml

-------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: