۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

گزارش کوتاهی از تجمع اعتراضی در برلین علیه کشتار سوختبران ومردم بلوچستان!

 گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی دربرلین درپشتیباتی از مبارزه مردم در

 بلوچستان برای نان وآزادی وعلیه کشتار سوختبران ومردم بلوچستان!

تجمع اعتراضی در برلین در حمایت از مبارزه مردم بلوچستان

سایت اخبار روز:  امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹  تجمعی درمقابل سفارت رژیم ازطرف ۲ نهاد: 1- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و  2-کانون پناهندگان سیاسی دربرلین، همگام با ۲۵ نهاد چپ و دمکراتیک دیگر درپشتیبانی از مبارزات زحمتکشان بلوچستان و علیه کشتار سوختبران جوان بلوچ و مردم سراوان سازماندهی شده بود. این اقدام با وجود اینکه در عرض یک روز برنامه ریزی و برگزاری شد، مورد استقبال آزادیخواهان و نیروهای چپ و بویژه فعالین کرد ساکن برلین قرار گرفت. وگوشه ای از همبستگی خلق های ایران را در مبارزه برای آزادی و برابری به نمایش گذاشت. دراین تجمع همدلی و پشتیبانی از مبارزه مردم درمثلت خونین سیستان و بلوچستان، خوزستان ، کردستان و سراسر ایران و مبارزه با سیاست های سرکوبگرانه رژیم در بیانیه، شعارها و سرودها انعکاس داشت.

 بیش از دویست نفر از فراخوان دو نهاد درشرایط کووید ۱۹ ومحدودیت تجمعات درسطح شهر استقبال نمودند. شعار حمایت از مردم بلوچ در راس مطالبات امروز این تجمع بود. اما شعارهای ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد”،” دفاع از آزادی، دمکراسی و برابری” ، “سفارتخانه های رژیم ، مراکز ترور” و “قطع سرکوب در ایران” و بالاخره “سرنگونی رژیم” به زبانهای فارسی و آلمانی توسط شرکت کنندگان سرداده می شد.

تلویزیون شهر برلین و چند تلویزیون و رادیو از این آکسیون گزارش تهیه کردند.

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢٧  فوریه ٢۰٢۱  برابر با  ٩ اسفند ۱۳٩٩

هیچ نظری موجود نیست: